Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “el. parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą (arba pasirinkę atsiimti prekes mūsų sandėlyje), pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką "Patvirtinti užsakymą”.

Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma el. parduotuvėje.

3. Jūsų teisės:

Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate:

Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

Jūs, naudodamasis el. parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame:

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti/pagaminti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu (arba į mūsų sandėlį) per sutartą pristatymo/pagaminimo laikotarpį (pristatymo/pagaminimo terminas suderinamas tiesiogiai su klientu po jo užsakymo pateikimo elektroninėje parduotuvėje ir nurodomas po užsakymo atsiunčiamuose dokumentuose).

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas:

Prekes pristato įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su kurjeriu (arba pristačiu mūsų įmonės darbuotoju) patikrinti siuntos pristatytų prekių būklę.

Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (arba bet kokį kitokį pažeidimą) apie tai mus iš karto darbo dienomis 8-17h informuoti kontaktų skiltyje nurodytais telefonais.

8. Daiktų grąžinimas:

Naudotos prekės, kurių prekės kodas prasideda "NDT" arba santrumpa "NDT" įrašyti prekės aprašyme - NEGRĄŽINAMOS.

Jei naujos prekės trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami, pinigai negrąžinami.

Nauja prekė turi būti grąžinama per 14 dienų nuo pirkimo dienos.

Grąžinama nauja prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

Prekės grąžinimo ir išsiuntimo išlaidas apmokate Jūs.

Jeigu Jūs norite pakeisti ar grąžinti naują prekę - susisiekite kontaktų skiltyje nurodytu elektroniniu paštu arba telefonais. Per 1-2 darbo dienas po Jūsų pranešimo gavimo patikslinsime ir suderinsime prekių grąžinimo tvarką ir sąlygas.

Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė:

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per el. parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas:

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el. parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu arba darbo dienomis 8-17h skambinate telefonu.

11. Baigiamosios nuostatos:

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
* Kainos su PVM, be pristatymo išlaidų